Projecte : Intranet Gestió Vacances

  Manteniment de treballadors

  Manteniment de contractes dels treballadors

  Manteniment peticions de vacances dels treballadors

  Visualitzar vacances en forma de llista o calendari mensual

  Control de dies disponibles segons el tipus de contracte i avisos de finalització dels contractes

  Enviament automàtics d'emails avisant de canvis d'estat de les peticions

  Llistats Excel

  Apartat per a que els treballadors es login a la web, puguin demanar dies vacances i veure l'estat de les seves peticions

Eines Utilitzades :

  HTML5 + Javascript + CSS3

  Bootstrap

  Peticions AJAX

  Moment.js

  Base de dades MYSQL


Captures Pantalles Intranet

Control Vacances
Control Vacances
Control Vacances
Control Vacances
Control Vacances

Captures Pantalles Intranet Treballadors

Control Vacances
Control Vacances