Projecte : Intranet sistema de comunicacions

Desenvolupament d'una pàgina web per gestionar i controlar el programari de comunicacions amb equips electrònics de l'empresa. Pàgina web creada durant la meva etapa com a treballador de l'empresa LAFCARR.

   HTML + Javascript + PHP

   Gestió i control d'usuaris intranet

   Comunicació Ajax i Ajax Reverse entre el navegador i el servidor

   Ús de la cartografia online de Cercalia

   Llibreria Jpgraph per generar gràfics

   Controls web DHTMLX i altres llibreries Javascript

   Base de dades MySQL

   Visualizació de dades a temps real amb Google Earth


agsdiffusion
agsdiffusion
agsdiffusion
agsdiffusion
agsdiffusion

Anterior Llista Projectes Següent