Projecte : ERP de gestió sortides

  Multiusuari amb diferents nivells d'accés

  Control i validació de clients, sortides, reserves, horaris, tripulants, etc.

  Associar documentació (pdf, excels, words, imatges,...) a clients

  Control de la capacitat màxima de les sortides, les activitats i del repartiment equitatiu de persones entre els guies d'una activitat

  Diferents tipus de clients i preus (adults, nens, famílies i acompanyants)

  Gestió de paquets de sortides comprades pel clients i control de saldo al fer les reserves

  Gestió de grups

  Lloguer articles als clients i grups

Eines Utilitzades :

  HTML5 + Javascript + CSS3

  Bootstrap

  PHP + MySQL

  Peticions AJAX

  Llibreries PHP PHPExcel i PDFlib

Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats