Projecte : ERP de gestió

   Multiusuari amb diferents nivells d'accés

   Control i validació de clients, sortides, reserves, horaris, tripulants, etc.

   Associar fitxers (pdf, excels, words, imatges,...) a clients per comprovar que tenen els documents requerits per realitzar certes activitats

   Control de la capacitat màxima de les sortides, de les activitats i del repartiment equitatiu de persones entre els guies d'una sortida

   Gestió de diferents tipus de clients i preus (adults, nens, famílies i acompanyants)

   Gestió paquets de sortides comprades pel clients i control de saldo al fer les reserves

   Llistats format Excel i tickets de reserves format PDF


Eines utilitzades:

   HTML5 + Javascript + CSS3

   Bootstrap

   PHP + MySQL (Servidor)

   Peticions AJAX

   Llibreries PHP PHPExcel i PDFlib


pres
pres
pres
pres
pres
pres
pres

Anterior Llista Projectes Següent