Projecte : ERP Reserves Excursions + Intranet Comercials + Web Pública Reserves + App Control d'Embarcament

ERP per la gestió d'excursions i reserves d'excursións.

   Multiusuari amb diferents nivells d'accés

   Control i validació de clients, excursions, reserves, horaris, treballadors, etc.

   Associar fitxers (pdf, excels, words, imatges,...) a excursions i reserves

   Log accions dels usuaris

   Llistats format Excel

   Generació tickets de hores amb codis de barres


Intranet específica per a comercials associats a la empresa per fer reserves ràpidament.

    Control d'accés i log

    Creació de reserves i tickets format pdf

   Llistats format Excel i tickets de reserves format PDF

   Cancel·lacions i devolucions


Web pública per fer reserves amb pasarel·la de pagament online.

    Creació de reserves i tickets format pdf

   Pasarel·la de pagament

   Confirmació de reserves i avisos via email


App per a tablets per controlar les recollides i l'embarcament dels clients.

   Descàrrega online de les dades de recollides i embarcament.

   Mostrar de formar ordenada totes les rutes, parades i els clients a recollir en cadascuna. Confirmar la recollida o indicar incidències.

   Validar totes les reserves per realitzar l'embarcament. Procés realitzar manualment o directament escanejant el codi de barres del ticket de la reserva amb un lector làser connectat a la tablet via bluetooh. Confirmar l'embarcament o indicar incidències.

   Creació de noves reserves directament a l'app.

   Enviament a temps real d'aquestes dades al ERP.


Eines utilitzades:

   HTML5 + Javascript + CSS3

   Bootstrap

   PHP + MySQL (Servidor)

   Peticions AJAX

   Llibreries PHP PHPExcel i PDFlib

   Android Studio (per la app)


Webs

pres
pres
pres
pres
pres
pres

App Android

pres
pres
pres

Anterior Llista Projectes Següent