Projecte : Web Càlcul Pressupostos

Web dedicada a ajudar als comercials a calcular pressupostos en funció les opcions que es van seleccionant en les diferents seccions de la web. Les dades de preus i opcions es carreguen cada cop que es mostra la web.
Web dissenyada especialment per dispositius mòbils i tablets amb una gran facilitat per marcar i desmarcar opcions.

   HTML + Javascript + CSS

   Internet Information Server + codi ASP, llibreria FPDF Asp

   Multiidioma

   Base de dades Microsot Access

   Jquery UI 

   Generació de pressupostos en format PDF


pres
pres
pres

Anterior Llista Projectes Següent