Projecte : Web Càlcul Pressupostos

Web dedicada a ajudar als comercials a calcular pressupostos en funció les opcions que es van seleccionant en les diferents seccions de la web. Les dades de preus i opcions es carreguen cada cop que es mostra la web.
Web dissenyada especialment per dispositius mòbils i tablets amb una gran facilitat per marcar i desmarcar opcions.

  HTML + Javascript + CSS

  Internet Information Server + codi ASP, llibreria FPDF Asp

  Multiidioma

  Base de dades Microsot Access

  Jquery UI

  Generació de pressupostos en format PDF & enviament emails

Pressupost
Pressupost
Pressupost