Projecte : Web Càlcul Pressupostos

Web dedicada a ajudar als comercials a calcular pressupostos en funció les opcions que es van seleccionant en les diferents seccions de la web. Les dades de preus i opcions es carreguen cada cop que es mostra la web. Generació del pressupost en format pdf i enviament per email.
Web dissenyada especialment per dispositius mòbils i tablets ja que el comercials treballen a peu de carrer.

    HTML + Javascript + CSS

    PHP

    Multiidioma

    MYSQL

    Bootstrap

Pressupost
Pressupost
Pressupost
Pressupost